Ukázky realizací - nástěnné malby

 Malovaný iluzivní sokl, Hrádek u Sušice, 70. léta 18. století, nálezový stav

Rokokový sokl před zásahem

Iluzivní sokl, omítka na špánkovém roštu

Iluzivní sokl, omítka na rákosu 

 

Malovaný sokl, detail poškození

                                                  Rokokový sokl před zásahem

 

Iluzivní malovaný sokl

Rokový sokl opravený

Detail nástěnné malby

 

 

Strop květinářství, ulice Americké armády, Sušice, počátek 20. století.

Poškozený malovaný strop

Opravený strop

Stav při zahájení prací

Pohled na restaurovanou část

 

Iluzivně malovaný strop, ulice Americké armády, Sušice

Detail poškození ornamentu

Iluzivně malovaný strop, ulice Americké armády, Sušice, stav po odstranění druhotného štuku a vápenných přetěrů

Malovaný iluzivní strop v průběhu prací

 

Čínský salón, 1. pol. 19 .století

Chinoaserie před restaurováním

Chinoaserie po restaurování

Čínský salón, 1. pol. 19 .století, stav před zahájením restaurátorských prací

Stav po ukončení prací

 

Čínský salón po ukončení prací

Chinoaserie Hrádek u Sušice

 

Zámek Svojšín, iluzivně malovaný strop hlavního sálu, 1. pol. 20. století

Svojšín - iluzívní výmalba - erb

Svojšín - iluzívní výmalba - erb

Erb rodu Junker-Bigatto

Erb rodu Bigatto

 

Zámek Svojšín, iluzivně malovaný strop hlavního sálu, 1. pol. 20. století, rohový erb zatím nezjištěného držitele

Svojšín - iluzívní výmalba - erb

 

Zámek Svojšín, iluzivně malovaný strop hlavního sálu

Svojšín - iluzívní výmalba - erb

Erb Sekerků ze Sedčic

Souběh malovaných linek

Zámek Svojšín, iluzivně malovaný strop hlavního sálu, erb Sekerků ze Sedčic

 

 

Zámek Hrádek u Sušice, erbovní rodová galerie Račínů z Račína

Renesanční erby před restaurováním

Renesanční erby po restaurování

Čištění erbu

Alianční erby po restaurování

Zámek Hrádek u Sušice, erbovní rodová galerie Račínů z Račína

Renesanční erb před restaurováním

Nálezový stav, erb rodu Knobelsdorf und Arnsdorf

Alianční erby po restaurování

Zámek Hrádek u Sušice, erbovní rodová galerie Račínů z Račína

Čištění erbu

Finální podoba, erb hrabat z Althanu

 

Malovaný průjezd, Hrádek u Sušice, kaseinová tempera, cca kolem roku 1730

Dokumentování rozsahu

Rekonstrukce

               

Místnost v přízemí zámku Hrádku u Sušice, dnes recepce hotelu

Místnost v přízemí zámku Hrádku u Sušice, odstraňování asfaltové izolace zdiva provedené ve 30. letech 20. století

Nově provedená výmalba dle našeho návrhu

 

Radnice Sušice, klihová výmalba

Soutisk šablon

Soutisk šablon

Malovaný iluzivní strop

Malovaný iluzivní strop