Naším cílem je poskytování služeb v oblasti oprav a restaurování nástěnných maleb, závěsných obrazů, historických omítek a sgrafita. Umělecké práce v oblasti malování závěsných obrazů a tvorby soch.
Repliky a rekonstrukce nástěnných maleb. Výroba dekoračních předmětů.

Restaurátorské práce, malířské práce, opravy a restaurování nástěnných maleb


Ukázky realizací
Více >>


Restaurování
Více >>


Interiéry
Více >>

Radnice v Sušici, Zpěvácká kruchta zámek Zbiroh, Čínský salón zámek Hrádek u Sušice, Fasáda domu v Horažďovicích, interiér domu v Sušici, Interiér květinářství v Sušici, Zámek Hrádek u Sušice, Současné výtvarné umění a restaurování na Prácheňsku, Krásy a tajemství České Republiky (Ostrava – Jihlava – Plzeň – České Budějovice – Praha), Poklady Nových, Schloss Halbturn, Jheronimus Bosh Center, Podbrdské Muzeum, Muzeum Františka Pravdy

 

Naposledy aktualizováno: 27.3.2012 19:58.WEBovský počítadlo ukazuje, že jste návštěvník číslo: